Project RRB

Project RRB

Ontwerp voor een gebouw met kantoren en appartementen op een hoekperceel