Contact

C en C architecten
Alfsberg 21
2550     Kontich
Tel: 03/458.03.26

gert.colliers@cenc-architecten.be

Informatiefiche over de architect

Wij geven u als klant of kandidaat klant graag de informatie over onze onderneming die het Wetboek Economisch recht in artikel III-74 vraagt. Deze informatie is op 21 04 2018 opgesteld.

 

Naam:  Gert Colliers
Juridische vorm:  natuurlijk persoon
Adres van het bureau:  2550 Kontich, Alfsberg 21
Telefoon:  03/458.03.26
E-mail:  gert.colliers@cenc-architecten.be
Website:  www. http://cenc-architecten.be
Ondernemingsnummer:  BE 633.226.589

Professionele titel:  Architect
Land van toekenning van de titel:  België
Beroepsorganisatie:  Orde van Architecten van de provincie Antwerpen –
Adres: Rucaplein 104, 2610 Wilrijk 03/239.78.58

De architect is onderworpen aan de deontologische code van de Orde van de architecten.
Deze is beschikbaar op de website www.architect.be.

 

Algemene voorwaarden

Op eenvoudig verzoek zullen wij onze Algemene Voorwaarden doormailen. Deze voorwaarden zijn in het Nederlands beschikbaar. De Belgische wetgeving is erop toepasselijk en betwistingen worden voor een Belgische rechtbank behandeld. Bij de ondertekening buiten het bureau heeft de klant een herroepingsrecht gedurende 14 dagen, uit te oefenen met de modelbrief “Herroeping”.

Ereloon: wijze van berekenen

We hanteren meerdere methodes in functie van de opdracht.
Bij de contractbespreking maken we samen een keuze.
Optie A
Het ereloon van de Architect wordt volgens de effectieve tijdsduur van de prestaties en een eenheidskost bepaald. Maandelijkse betaalstaten, als voorschot op het ereloon, zullen vergezeld worden van een tijdsrapport. Het uurloon van de architect wordt in functie van de specifieke opdracht vastgelegd bij de start van de opdracht. Als er niets afgesproken werd wordt 72 €/uur in rekening gebracht.
Optie B
Het ereloon van de Architect wordt volgens een forfaitair ingeschatte tijdsduur van de afgesproken taken en een uurloon bepaald. De tijdsduur wordt forfaitair ingeschat bij de start van de opdracht. Het uurloon van de architect wordt in functie van de specifieke opdracht vastgelegd bij de start van de opdracht. Als er niets afgesproken werd wordt 72 €/uur in rekening gebracht.
Bijkomende opdrachten of onverwachte taken zullen op basis van de reële tijdsbesteding worden aangerekend.
Optie C
Het ereloon van de Architect wordt bepaald door een percentage op het budget van het Bouwproject. Meerwerken worden aan hetzelfde percentage aangerekend, minderwerken niet.

Andere kosten

Volgende kosten worden afzonderlijk aangerekend:
– Bijkomende exemplaren van plannen worden gerekend aan de prijs van 6 €/m2.
– Verplaatsingen worden enkel aangerekend onder optie A.

Uitzonderlijke prestaties

Uitzonderlijke prestaties worden gerekend aan het vermelde uurloon per halve dag voor de bijkomende prestaties.

Diensten

Volledige of gedeeltelijke architectuuropdracht bij bouw – renovatie – uitbreiding,
Technische opdrachten: technische raadgeving en bemiddeling
Samenwerking met andere partners is per project bespreekbaar.

Verzekering

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de architect is gedekt door een verzekering overeenkomstig het Koninklijk besluit van 25 APRIL 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect. De architect sloot daartoe een verzekering af bij de verzekeringsmaatschappij EUROMAF onder polisnummer 55469T.     De geografische dekking van de verzekering omvat België en is naar andere EU-landen uitbreidbaar.

Termijn

Het is pas op het ogenblik dat de omvang van een opdracht vast ligt dat er kan gesproken worden over het vastleggen van termijnen. Vanwege de beperkte omvang van het bureau is ook de bezetting van het bureau en het pakket lopende engagementen erg belangrijk. Beloofde termijnen kunnen dan ook alleen worden gewaarborgd als ook aansluitend de opdracht wordt toegezegd.