Team

Het team van C en C  architecten bestaat uit enkele gedreven architecten van diverse achtergrond, die mekaar gevonden hebben in een gemeenschappelijke visie en aanpak:

  • Uitgangspunt voor elk ontwerp is de opdracht: het  expliciet geformuleerde programma van eisen maar ook van alle impliciete wensen van de opdrachtgever.
  • Deze eisen en wensen worden vervolgens getoetst aan de beperkende context: de karakteristieken van de bouwplaats, de wetten en regels, de budgettaire beperkingen…
  • Tot slot wordt het ontwerp uitgewerkt. Daarbij wordt ingespeeld op hedendaagse trends en inzichten, echter niet zonder een kritische evaluatie op basis van ervaring en gezond verstand. Bovendien wordt er steeds getracht zo veel mogelijk te denken op lange termijn. Een gebouw gaat immers veel langer mee dan de concrete opdracht. Het is dan ook belangrijk dat er steeds onderscheid wordt gemaakt tussen structuur en invulling.

Jarenlange ervaring wordt gekoppeld aan jeugdig enthousiasme.

Er wordt samengewerkt in een team dat wordt samengesteld in functie van de aard en omvang van de opdrachten. De vaste kern bestaat op dit ogenblik uit:

Gert Colliers, architect

Veronique Degroote, architect