VLW

VLW

Na afbraak van de voormalige slachterij wordt het terrein aangelegd als bedrijvenpark.
Er worden drie gebouwen opgericht, opgedeeld in units, zodat ze verschillende bedrijven kunnen huisvesten.

Gebouw A is bestemd voor meer grootschalige zichtlocaties. Een klein gedeelte van de units wordt ingericht als toonzaal/kantoor. De overige gelijkvloerse oppervlakte van de units wordt gebruikt als opslagruimte of werkruimte. Het gaat in het laatste geval om herstelling, aanpassing en /of montage. Boven de toonzaal wordt op de verdieping een woning of kantoorruimte gebouwd.

Gebouwen B en C zijn gelegen achteraan op het perceel: Ze zijn bestemd voor kleinere kmo-units (startende bedrijven, kleine zelfstandigen, …) en zijn opgedeeld in respectievelijk 6 en 11 units van elk ongeveer 200 m² oppervlakte (met 1 unit van 300 m²) . Naargelang de behoefte van de bedrijven die zich hier vestigen, kunnen de units samengevoegd worden tot een maximale oppervlakte van 400 m².